Håll bohuskusten ren

Bohusläns skärgård är rankad som en av de vackraste kustmiljöerna i världen.
Men de 8000 m3 marint skräp som vindar och strömmar kastar upp på stränderna varje år riskerar att förstöra dem.
Skräpet som sköljs i land skadar djur som trasslar in sig i det eller misstar det för mat.
Plasten vittrar med tiden ner till mikroskopiska partiklar och hamnar tillsammans med tungmetaller och andra farliga kemikalier i plankton, musslor,
fiskar och till sist på vår egen tallrik. Eftersom det tar extremt lång tid för plast att falla samman, gör den dessutom skada länge.
Skräpet skadar inte bara vårt djurliv, det förfular också vår skärgård. Men som tur är kommer detta att förbättras när vi tillsammans städar upp i Bohusläns skärgård.